SOCIAL MEDIA

Gladsaxefortet

Historien kort

Gladsaxefortet på 2,5 ha ligger for enden af Batterivej. Fortet er fredet ved landskabsrefning og beskyttet som fortidsminde.

I 1951 blev  i forbindelse med anlægget af  Hareskov Parkvej, som i dag benævnes Hillerødmotorvejen der tinglyst en række bestemmelser, der fredede Gladsaxefortet på Gladsaxe Kirkes gamle præstegårdsjord mellem Ring III, Motorring III og Hillerødmotorvejen, se kortet.

Fortet, som var en del af Københavns Befæstningsanlæg, blev opført i årene 1892-93. Ved fortets ophør som militært anlæg i 1922 blev anlægget solgt af staten og levede derefter en omtumlet tilværelse. Det kan nævnes, at fortet i perioden fra 1927-40 fremstod bryggeri med en række tilbygninger. I mange år var der planer om at udnytte det ca. 5 ha store areal til byggeri. Bl.a. var det på tale at udstykke 62 villaparceller på området.

I fredningsbestemmelserne er der fastlagt en række begrænsninger, der tilsigter at bevare såvel fortomgivelser som karakteren og udseendet af de på opførte fæstningsværker.

Gladsaxe Kommune overtog Gladsaxefortet i 1971 og lod det restaurere i perioden 1976-81 som beskæftigelsesprojekt for unge arbejdsløse. I 1981 blev det delvist udlejet til Hjemmeværnet, som har lejet det siden.

Hele den udvendige del af fæstningsværk og -område er offentligt tilgængeligt fra Batterivej. Hvis man ønsker at se den indvendige del, er der jævnligt muligheder ved f.eks. den årligt tilbagevendende Befæstningsdag.

Området er som følge af sin alder - over 100 år gammelt - også beskyttet af loven om Kulturarv.

Loading...

Tilbage til oversigt