SOCIAL MEDIA

Buddinge Batteri

Historien kort

I begyndelsen af 2005 prøvede statens ejendomsselskab Freja at afhænde Buddinge Batteri mhp. boligbyggeri. Da området, hvor Buddinge Batteri ligger i årtier, har været udlagt som rekreativt område i kommuneplanen, har Gladsaxe Kommune modsat sig ønsket om boligbyggeri og har efterfølgende sammen med Danmarks Naturfredningsforening rejst kulturhistorisk fredning efter naturbeskyttelsesloven kap. 6.

FACILITIES

- a satisfied customer

FIND OUT MORE FIND OUT MORE

Loading...

Tilbage til oversigt