SOCIAL MEDIA

Bagsværdfortet

Historien kort

Bagsværd Fort Folkepark, Buddinge Hovedgade 276-294 og Møllemarken 27, på i alt 2 ha ejes af staten, men lejes af kommunen. Bagsværd Fort er en del af Københavns landfæstning, anlagt i 1880´erne. Fortet blev nedlagt som militært område 1920, men er nu fredet som fortidsminde. I parken findes en beskyttet småbørnslegeplads og på en del af fortarealet er indrettet en fritids- og ungdomsklub.

Bagsværd Fort administreres i dag af Slots- og Ejendomsstyrelsen, som i årtier har udlejet fortet til Dansk Filmmuseum, der netop er flyttet til Hillerød. Der er eller har været overvejelser om via statens ejendomsselskab Freja at sælge fortet. Området er udlagt som rekreativt område i kommuneplanen.


Danmarks Naturfredningsforening har sammen med Gladsaxe Kommune rejst landskabsfredningssag for området. Fredningsbestræbelserne har været forsinket af en ikke ubetydelig jordforurening. Se også under Bagsværdfortet som landskabsfredning, hvor man kan læse fredningsforløbet.


Mere om Bagsværd fort

Loading...

Tilbage til oversigt