SOCIAL MEDIA

Stenalder dyssekammer ved H/F Voldly

Dyssekammeret er en megalitgrav og et begravelsessted fra Tragtbægerkulturen, som er en fællesbetegnelse for en række kulturgrupper fra yngre stenalder, ca. 3.900-ca. 2.800 f.Kr., udbredt i Mellem- og Nordeuropa fra Mellemsverige over Danmark til nedre Rhin og østpå til Ukraine. I perioden ændres kulturen fra et jægersamfund til et bondesamfund. Bondesamfundet fortsætter helt frem til industrialiseringen.

Det fortælles om dyssen, at den i gamle dage før Mørkhøjgårds ejerskab tilhørte en gård i Gladsaxe. Folk fra den tid fortalte, at gårdmanden flere gange forsøgte at fjerne stenene, men hver gang skete der ulykker på gården og til sidst opgav han sin plan. På den måde blev dyssen bevaret til den dag i dag. Sådanne historier kendes også fra andre steder i kommunen og de har formentlig været almindelige over hele landet og måske været afgørende for at gravene fik lov til at overleve i stort omfang.

FIND OUT MORE

Loading...

Tilbage til oversigt