SOCIAL MEDIA

Tinghøj Batteri

Tinghøj Batteri blev opført i 1887-88.

Batteriet havde til opgave at beskyde områderne foran Gladsaxe, Bagsværd og Lyngby Forter samt den nordvestlige del af Vest-volden. Det skulle også hindre  indtrængen mellem forterne samt sikre området bag disse.  

Det var et ca. 300 m langt, åbent, halvmåneformet batterianlæg med en foranliggende tør grav. Anlægget bestod af to batteri-linier, den søndre med seks betonbriske og den nordre med fire, og de adskiltes af en kasematbygning, der indeholdt ammunitions-magasiner og belægningsrum for mandskabet.

Batterilinierne skulle armeres med seks 15 cm jernkanoner og fire 12 cm jernkanoner på henholdsvis  venstre og højre batterilinie. Des-

uden var der på dækket af kasematbygningen to forsvindingstårne i panser, hver til en 8 mm 10-løbet mitrailleuse til nærforsvar. På det

højeste punkt, i den nordre ende, var der en kikkertstation, der kunne overskue området fra Vestvolden, hen over de foranlig-

gende forter og frem til området ved Vangede Batteri.

 

Bemandingen bestod af 3 officerer, 13 underofficerer og 100 menige.

 

Batteriet blev nedlagt i 1920.

FIND OUT MORE

Loading...

Tilbage til oversigt