SOCIAL MEDIA

Garhøj

Garhøj blev i 1930'erne brugt i forbindelse med møder. Derfor kan man se "talerstolen"

Historien kort

Garhøj (Garhøi) er en rundhøj og et begravelsessted fra bronzealderen (1700 til 500 f. Kr.). Garhøj blev fredet i 1938 og havde da målene: diameter.: 18 m, max. højde/bevaret lagtykkelse: 3,25 m.

Nationalmuseet skriver i 1898:

"En rund Høi "Garhøi", 18 Meter i Tv. 3,20 M høi. Næsten det halve af Høien mod Nord afgravet."

Garhøj har en noget anden historie end de øvrige gravhøje, idet højen og dens omgivelser i 1920-erne blev ændret til et mødested i forbindelse med borgernes aktiviteter. De samvirkende Grundejerforeninger arrangerede Sct. Hans- og sommerfester på pladsen ved Garhøj og ændrede i den forbindelse selv højen ved at indbygge en talerstol i kampesten.

Stedet blev brugt til mange aktiviteter, både kunstneriske og mere folkelige. Der var optræden af lokale kunstnere og den landskendte Ib Schønberg. Der blev opstillet tombola og en række andre boder med aktiviteter for såvel børn som voksne. Folk fra alle samfundslag deltog i aktiviteterne.

FIND OUT MORE

Loading...

Tilbage til oversigt