SOCIAL MEDIA

Arne Hermann om fortidsminder

Fredninger i Gladsaxe Kommune

Om bevaring af natur- og kulturværdier - fra kæmpehøj til slotsruin.

Man kan ikke sige, at Gladsaxe Kommune i udpræget grad har været begunstiget med »herlighedsværdier«, der har været fredningsværdige - og på den baggrund må en eftertid undre sig særdeles over, at sansen for natur- og miljøværdier - det lidt, der trods alt var - har været så ringe hos dem med magt og indflydelse.


Men i natur- og miljøarbejdet er der dog også lyspunkter - bl.a. fordi gode kræfter har sørget for at frede bygninger, fortidsminder og naturområder. Besynderligt nok er der aldrig udarbejdet nogen liste eller redegørelse for, hvad der er fredet i Gladsaxe Kommune og de omstændigheder, der knytter sig dertil. Hverken lokalt eller centralt findes der en sådan oversigt, som jeg gang på gang har savnet - og hvad er mere nærliggende, når man spørger sig for og kun møder beklagende skuldertræk: Find selv frem til materialet og lav så den oversigt!

FIND OUT MORE

LOCATIONS

Tilbage til oversigt