SOCIAL MEDIA

Højgård

Historien kort

Gladsaxe Kommunes kursusejendom, Højgård, er et charmerende hus fra omkring 1770, som er blevet brugt som landbrugsejendom i ca. 150 år, hvorefter jorderne blev udstykket til parcelhusgrunde.

Omkring 1870 var ejeren sognerådsformand, og Højgård fungerede derfor i flere år som kommunens rådhus.

Gladsaxe Kommune overtog i 1963 bygningen, som i dag fremstår smukt og nænsomt restaureret.

Husets indre rummer lyse, venlige lokaler, der er ideelle til mindre møde- og kursusvirksomhed.

 

Adresse

Højgård

Bagsværd Hovedgade 274

2880 Bagsværd

Hør mere om dette

Loading...

Tilbage til oversigt

Højgårds første ejer var Johan Theodor Holmskjold. Holmskjold købte og mageskiftede sig d. 17/5-1790 til 14 overdrevsgrunde i Bagsværd. Disse jorder, som vitterlig ikke var særlig attraktive, forvandlede han ved plantning og dyrkning så de dels blev god landbrugsjord, dels skov og park. Højgård blev bygget på disse jorder og der findes ikke belæg for, at gården skulle have eksisteret tidligere.

Holmskjold, som således allerede ejede Højgård, lod også Aldershvile slot bygge i begyndelsen af 1790'erne og både da og senere skulle Højgård og Aldershvile ejermæssigt høre sammen. Holmskjo!d døde stærkt forgældet i 1793 og efterfulgtes som ejer af Mouritz Andersen, der købte Højgård i 1794, mens Aldershvile gik over på andre hænder. Mouritz Andersens far, Anders Mouritzen, var i øvrigt en en de lodsejere, der havde solgt overdrevsjord til Holmskjold i 1790 og for jorden havde han fået et beløb på 140 Rigsdaler - et betragteligt beløb på den

tid.