SOCIAL MEDIA

Gladsaxe Kirke

IHistorien kort

Fra den historiske landsby i Gladsaxe er Gladsaxe Kirke områdets vigtigste og eneste tilbageværende fikspunkt fra middelalderen. Gladsaxe Kirke er placeret på et gammelt hedensk helligsted. Det har sandsynligvis været et hedensk offersted, indtil biskop Absalon, under udbredelsen af kristendommen, tog initiativ til, at opføre den tidlige Gladsaxe Kirke i de sidste årtier af 1100-tallet.

I 1150-1200 bygges nuværende Gladsaxe kirke som erstatning for en tidligere trækirke på stedet.

Kirkegården rummer et væld af bevaringsværdige gravminder, der fortæller mange lag af Gladsaxes udviklingshistorie: Fra de store gårde - over gartnerier - til liberale erhverv. Snurrige inskriptioner, smukke og kunstneriske gravminder, lokale erhverv, lokale institutioner etc.

Gladsaxe Kirkes omgivelser er beskyttet gennem en fortsat gældende kirkebeskyttelseszone.

FIND OUT MORE

Loading...

Tilbage til oversigt