SOCIAL MEDIA

Genforeningsstenen

Genforeningsstenen til minde om Sønderjyllands genforening med det danske rige.

Genforeningshøjen opstod efter 1. Verdenskrig

Stenen som er over to meter høj, blev forud for indhugningen af teksten fundet i en grøft på den anden side af vejen i forhold til, hvor den oprindelig blev placeret - nemlig der hvor den står i dag.

Stenen blev oprindelig opstillet d. 20. november 1920 ved den daværende amtsvej. I 1948 blev den fredet i forbindelse med planlægning af Hareskov Parkvej, som vi kender som Hillerødmotorvejen. Fredningen blev ophævet i 1965, da Ring IV skulle anlægges på betingelse af, at den ville blive genanbragt på ca. samme sted. I dagen omkring d. 13. september 1978 blev stenen genanbragt på en ny høj efter et længere ophold i Aldershvile Slotspark. Stenen kan ses på hjørnet af Bagsværd Hovedgade og Bagsværdvej og er ved at forsvinde i en skov, som er vokset op på højen.

Stenen er tegnet og udført af billedhugger Felix Nylund. På stenen er indhugget:

"I halvtresindstyve Aar havde det Danske Folk i Sønderjulland, trods tvang og Fremmedherredømme bevaret det danske Sindela. Ved Folkeafstemningen 10. Februar 1920 opnaaede Danskerne i Nordslesvig Flertal og forenedes atter med Danmark. Genforeningen underskreves paa Amilienborg Slot Juli 1920."

Loading...

Tilbage til oversigt